- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:41 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cdtool.spec -> 1.31

cdtool.spec

index 0b24555..8cc37cd 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Powerful command line CDROM player and tools
-Summary(pl):   Odtwarzacz p³yt CD wywo³any z linii poleceñ
+Summary(pl.UTF-8):   Odtwarzacz płyt CD wywołany z linii poleceń
 Name:          cdtool
 Version:       2.1.8
 Release:       1
@@ -20,12 +20,12 @@ cdshuffle. Also, cdctrl may be used as a CD-ROM control daemon. cdown
 allows querying of the cddb database to build a local database of
 discs usable by cdinfo, etc.
 
-%description -l pl
-Pakiet dzia³aj±cych z linii poleceñ narzêdzi do odtwarzania i
-katalogowania p³yt CD Audio. Zawiera cdstart, cdpause, cdstop, cdeject
-i cdshuffle. Program cdctrl mo¿e byæ u¿ywany tak¿e jako demon do
-sterowania p³ytami CD. cdown umo¿liwia odpytywanie bazy cddb w celu
-zbudowania lokalnej bazy danych p³yt u¿ywalnej dla cdinfo itp.
+%description -l pl.UTF-8
+Pakiet działających z linii poleceń narzędzi do odtwarzania i
+katalogowania płyt CD Audio. Zawiera cdstart, cdpause, cdstop, cdeject
+i cdshuffle. Program cdctrl może być używany także jako demon do
+sterowania płytami CD. cdown umożliwia odpytywanie bazy cddb w celu
+zbudowania lokalnej bazy danych płyt używalnej dla cdinfo itp.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.042209 seconds and 4 git commands to generate.