- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:41 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    ccaudio2.spec -> 1.7

ccaudio2.spec

index 4f77b7e..0d242b1 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       GNU ccAudio2 - a C++ class framework for processing audio files
-Summary(pl):   GNU ccAudio2 - klasa C++ do przetwarzania plików d¼wiêkowych
+Summary(pl.UTF-8):   GNU ccAudio2 - klasa C++ do przetwarzania plików dźwiękowych
 Name:          ccaudio2
 Version:       0.7.7
 Release:       1
@@ -23,38 +23,38 @@ Support for controlling CD audio devices has recently been added as
 well as support for codecs and other generic audio processing
 services.
 
-%description -l pl
-Pakiet GNU ccAudio oferuje przeno¶n± klasê C++ do tworzenia aplikacji
-zmieniaj±cych strumienie d¼wiêkowe i ró¿ne formaty plików na dyskach.
-Aktualnie obs³uguje pliki .au, .wav (RIFF) i ró¿ne formaty kodowania
-.raw w systemach zgodnych z POSIX oraz Win32, mo¿e siê jednak
-rozrosn±æ, aby zostaæ bibliotek± ogólnego u¿ytku do d¼wiêku i kart
-d¼wiêkowych. Ostatnio zosta³a dodana obs³uga sterowania urz±dzeniami
-z p³ytami CD Audio, jak tak¿e obs³uga kodeków i innych ogólnych us³ug
-przetwarzaj±cych d¼wiêk.
+%description -l pl.UTF-8
+Pakiet GNU ccAudio oferuje przenośną klasę C++ do tworzenia aplikacji
+zmieniających strumienie dźwiękowe i różne formaty plików na dyskach.
+Aktualnie obsługuje pliki .au, .wav (RIFF) i różne formaty kodowania
+.raw w systemach zgodnych z POSIX oraz Win32, może się jednak
+rozrosnąć, aby zostać biblioteką ogólnego użytku do dźwięku i kart
+dźwiękowych. Ostatnio została dodana obsługa sterowania urządzeniami
+z płytami CD Audio, jak także obsługa kodeków i innych ogólnych usług
+przetwarzających dźwięk.
 
 %package devel
 Summary:       Header files for ccaudio2 library
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe biblioteki ccaudio2
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe biblioteki ccaudio2
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 Header files for ccaudio2 library.
 
-%description devel -l pl
-Pliki nag³ówkowe biblioteki ccaudio2.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe biblioteki ccaudio2.
 
 %package static
 Summary:       Static ccaudio2 library
-Summary(pl):   Statyczna biblioteka ccaudio2
+Summary(pl.UTF-8):   Statyczna biblioteka ccaudio2
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
 Static ccaudio2 library.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Statyczna biblioteka ccaudio2.
 
 %prep
This page took 0.199684 seconds and 4 git commands to generate.