- better pl description
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 30 Apr 2002 14:32:31 +0000 (14:32 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    ccache.spec -> 1.3

ccache.spec

index 0e8f28bdf0e2643a8c94b2f76c687705d9e476f1..b6b6078d356a29682eb9a63a8eb7f3d9929838b2 100644 (file)
@@ -1,12 +1,12 @@
+Summary:       Compiler cache
+Summary(pl):   Przyspieszacz kompilowania 
 Name:          ccache
-Summary:       compiler cache
-Summary(pl):   przyspieszacz kompilowania 
-Url:           http://ccache.samba.org/
 Version:       1.8
 Release:       1
 License:       GPL
 Group:         Development/Tools
 Source0:       http://ccache.samba.org/ftp/ccache/%{name}-%{version}.tar.gz
+URL:           http://ccache.samba.org/
 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -16,8 +16,10 @@ when a compilation can be satisfied from cache. This often results in
 a 5 to 10 times speedup in common compilations.
 
 %description -l pl 
-ccache narzêdziem które przyspiesza proces kompilacji programów napisanych 
-w C/C++ 
+ccache dzia³a jako cachuj±cy preprocesor dla kompilatorów C/C++. Przy
+u¿yciu opcji kompilatora -E oraz tablicy haszuj±cej do wykrywania, czy
+do kompilacji wystarczy zawarto¶æ cache. Daje to zazwyczaj
+przyspieszenie kompilacji 5 do 10 razy.
 
 %prep
 %setup -q -n ccache-1.8
@@ -29,10 +31,10 @@ w C/C++
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-
 install -d  $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1}
-install   ccache $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
-install   ccache.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
+
+install ccache $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
+install ccache.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
 
 gzip -9nf README
 
This page took 0.030005 seconds and 4 git commands to generate.