- pl desc
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 4 Nov 2006 20:23:52 +0000 (20:23 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    carob.spec -> 1.7

carob.spec

index 755625d..6da79fd 100644 (file)
@@ -21,6 +21,15 @@ developpers the same access as in Java. Connections, Requests,
 ResultSets and all necessary C++ classes can be used transparently and
 directly in any C++ enabled application.
 
+%description -l pl
+Przeniesienie technologii Sequoia do ¶wiata C/C++.
+
+Podstaw± caroba jest port C++ kodu sterownika JDBC. Oferuje
+programistom ten sam sposób dostêpu co w Javie. Po³±czenia, ¿±dania,
+zbiory wyników (Connection, Request, ResultSet) i wszystkie potrzebne
+klasy C++ mog± byæ u¿ywane w sposób przezroczysty i bezpo¶redni w
+dowolnej aplikacji C++.
+
 %package devel
 Summary:       Header files for carob library
 Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe biblioteki carob
This page took 0.064615 seconds and 4 git commands to generate.