- general cleanup, more verbose files, new versions note
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 29 Jan 2013 18:56:46 +0000 (19:56 +0100)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 29 Jan 2013 18:56:46 +0000 (19:56 +0100)
capi4k-utils.spec

index b8246816706bc086ba4a1ed3510261e7ed3a74af..414aad35de032da7ade134654e2985a3f2f93d7a 100644 (file)
@@ -1,3 +1,4 @@
+# NOTE: for more recent CAPI utils see isdn4k-utils.spec
 #
 # Conditional build:
 %bcond_with    capifax # capifax has some error and won't build right now
@@ -8,7 +9,7 @@ Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki i narzędzia konfiguracyjne CAPI 2.0
 Name:          capi4k-utils
 Version:       2005.07.18
 Release:       4
-License:       GPL
+License:       GPL v2+
 Group:         Applications/Communications
 Source0:       ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/%{name}-2005-07-18.tar.gz
 # Source0-md5: c745759b6b3d64e19763727176648cdf
@@ -87,7 +88,6 @@ Static versions of capi libraries.
 %description static -l pl.UTF-8
 Statyczne wersje bibliotek capi.
 
-%if %{with capifax}
 %package capifax
 Summary:       CAPI 2.0 fax tool
 Summary(de.UTF-8):     CAPI 2.0 Fax Programm
@@ -113,12 +113,10 @@ Podstawowe programy do wysyłania i odbierania faksów przez CAPI 2.0.
 PORADA: Jeśli zamierzasz korzystać z innego pakietu do obsługi faksów
         (np. capisuite lub hylafax) to nie potrzebujesz tego pakietu.
 
-%endif
-
 %package remotecapi
 Summary:       CAPI 2.0 remote tool
 Summary(de.UTF-8):     CAPI 2.0 Fernsteuerungsprogramm
-Summary(pl.UTF-8):     Program udostępniający interface CAPI 2.0 przez sieć
+Summary(pl.UTF-8):     Program udostępniający interfejs CAPI 2.0 przez sieć
 Group:         Applications/Communications
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
@@ -135,22 +133,22 @@ ACHTUNG: Dieses Programm ist BETA Testsoftware.
          Vermeiden Sie dieses Paket zu installieren.
 
 %description remotecapi -l pl.UTF-8
-Program udostępniający interface CAPI 2.0 przez sieć
+Program udostępniający interfejs CAPI 2.0 przez sieć.
 
-UWAGA: To jest na razie BETA. Tylko do testów.
+UWAGA: Jest on na razie BETA. Tylko do testów.
 
 %package -n ppp-plugin-capi
-Summary:       capiplugin for pppd
-Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka capi dla pppd
+Summary:       CAPI plugin for pppd
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka CAPI dla pppd
 Group:         Applications/Communications
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 Requires:      ppp
 
 %description -n ppp-plugin-capi
-capiplugin for pppd.
+CAPI plugin for pppd.
 
 %description -n ppp-plugin-capi -l pl.UTF-8
-Wtyczka capi dla pppd.
+Wtyczka CAPI dla pppd.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
@@ -224,33 +222,35 @@ fi
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc CHANGES pppdcapiplugin/examples
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
-%attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
-%ghost %{_libdir}/libcapi20.so.3
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libcapi20.so.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libcapi20.so.3
 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/capi
-%{_mandir}/man8/capiinfo.8*
 %{_mandir}/man8/avmcapictrl.8*
+%{_mandir}/man8/capiinfo.8*
 %dir %{_datadir}/isdn
 %dir %{_sysconfdir}/capi
 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/capi/capi.conf
-# mi to nie chce dzialac, wypisuje ze brak pliku
-#%ghost %{_sysconfdir}/capi.conf
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
-%{_libdir}/lib*.la
-%{_includedir}/*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libcapi20.so
+%{_libdir}/libcapi20.la
+%{_includedir}/capi20.h
+%{_includedir}/capicmd.h
+%{_includedir}/capiutils.h
 
 %files static
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_libdir}/lib*.a
+%{_libdir}/libcapi20.a
+%{_libdir}/libcapi20dyn.a
 
 %if %{with capifax}
 %files capifax
 %defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/capifaxrcvd
 %endif
 
 %files remotecapi
@@ -261,5 +261,6 @@ fi
 %defattr(644,root,root,755)
 %exclude %{_sysconfdir}/drdsl
 %exclude %{_sysconfdir}/ppp
-%{_libdir}/pppd/plugins/*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/pppd/plugins/capiplugin.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/pppd/plugins/userpass.so
 %{_mandir}/man8/capiplugin.8*
This page took 0.129572 seconds and 4 git commands to generate.