- added db patch to fix build with db 4.[234]
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 28 Jan 2006 23:30:45 +0000 (23:30 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cDonkey.spec -> 1.18

cDonkey.spec

index 9d98d50..8242d47 100644 (file)
@@ -10,6 +10,7 @@ Source0:      http://suche.org/%{name}-%{version}.tar.bz2
 Patch0:                %{name}-in_addr.patch
 Patch1:                %{name}-types.patch
 Patch2:                %{name}-nolibs.patch
+Patch3:                %{name}-db.patch
 URL:           http://cdonkey.suche.org/
 BuildRequires: autoconf
 BuildRequires: automake
@@ -22,20 +23,21 @@ BuildRoot:  %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
 cDonkey is an open source core client for eDonkey without a GUI. It
-works together with eMule and ed2k_gui. It uses Berkeley DB-4.1 for
-fast List management. The eMule Packet data and source2source exchange
-was implemented. It currently only works with Linux.
+works together with eMule and ed2k_gui. It uses Berkeley DB for fast
+List management. The eMule Packet data and source2source exchange was
+implemented. It currently only works with Linux.
 
 %description -l pl
 cDonkey jest otwartym rdzeniem klienta sieci eDonkey bez interfejsu
-graficznego. Wspó³gra z eMule oraz ed2k_gui. U¿ywa bazy Berkeley w
-wersji 4.1 do szybkiego zarz±dzania listami. Dzia³a tylko na Linuksie.
+graficznego. Wspó³gra z eMule oraz ed2k_gui. U¿ywa bazy Berkeley DB
+do szybkiego zarz±dzania listami. Dzia³a tylko na Linuksie.
 
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
 %patch1 -p1
 %patch2 -p1
+%patch3 -p1
 
 %build
 %{__libtoolize}
This page took 0.035024 seconds and 4 git commands to generate.