- up to 0.8.7686
[packages/btanks.git] / btanks.spec
1 Summary:        Fast 2D tank arcade game with multiplayer and split-screen modes
2 Summary(pl.UTF-8):      Szybka gra zręcznościowa z czołgami, trybem dla wielu graczy i podzielonym ekranem
3 Name:           btanks
4 Version:        0.8.7686
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          X11/Applications/Games
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/btanks/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  f5e4076e8562f4ad54fefeceaa37870d
10 Source1:        %{name}.desktop
11 URL:            http://btanks.sourceforge.net/blog/
12 BuildRequires:  OpenGL-GLU-devel
13 BuildRequires:  SDL_image-devel
14 BuildRequires:  expat-devel
15 BuildRequires:  libvorbis-devel
16 BuildRequires:  lua51-devel
17 BuildRequires:  pkgconfig
18 BuildRequires:  scons
19 BuildRequires:  sed >= 4.0
20 BuildRequires:  smpeg-devel
21 BuildRequires:  zlib-devel
22 Requires:       %{name}-data = %{version}
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25 %description
26 Battle Tanks is a funny battle on your desk, where you can choose one
27 of three vehicles and eliminate your enemy using the whole arsenal of
28 weapons. It has original cartoon-like graphics and cool music, it is
29 fun and dynamic, it has several network modes for deathmatch and
30 cooperative - what else is needed to have fun with your friends?
31
32 And all is packed and ready for you in Battle Tanks.
33
34 %description -l pl.UTF-8
35 Battle Tanks to zabawna gra, w której można wybrać jeden z trzech
36 pojazdów i eliminować wrogów przy użyciu całego arsenału broni. Ma
37 oryginalną grafikę w stylu kreskówek i świetną muzykę; jest zabawna i
38 dynamiczna, ma kilka trybów sieciowych, pozwalających na grę przeciwko
39 wszystkim oraz współpracę - cóż więcej potrzeba do zabawy z kolegami?
40
41 %prep
42 %setup -q
43 # Proper name for our lua
44 sed -e 's/lua5.1/lua51/g' -i engine/SConscript
45 sed -e 's/-O3 //g' -i engine/SConscript
46
47 %build
48 %scons \
49         resources_dir=%{_datadir}/%{name} \
50         plugins_dir=%{_libdir}/%{name} \
51         lib_dir=%{_libdir}
52
53 %install
54 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
55
56 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_libdir}/%{name},%{_datadir}/%{name},%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
57
58 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
59 install build/release/engine/btanks $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/%{name}
60 install build/release/editor/bted $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/bted
61 install build/release/engine/libbt.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
62 install build/release/mrt/libmrt.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
63 install build/release/sdlx/libsdlx.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
64 install build/release/clunk/libclunk.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
65 install build/release/objects/libbt_objects.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}
66 install engine/src/bt.xpm $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.xpm
67
68 %clean
69 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
70
71 %files
72 %defattr(644,root,root,755)
73 %doc ChangeLog README-*.txt
74 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
75 %attr(755,root,root) %{_bindir}/bted
76 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbt.so
77 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libmrt.so
78 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsdlx.so
79 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libclunk.so
80 %dir %{_libdir}/%{name}
81 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libbt_objects.so
82 %{_desktopdir}/%{name}.desktop
83 %{_pixmapsdir}/%{name}.xpm
This page took 0.067358 seconds and 3 git commands to generate.