- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:40 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    bison++.spec -> 1.3

bison++.spec

index 8c04311..e2c6b3b 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Generate a parser in C or C++ from BNF notation
-Summary(pl):   Generowanie parserów w C lub C++ z notacji BNF
+Summary(pl.UTF-8):   Generowanie parserów w C lub C++ z notacji BNF
 Name:          bison++
 Version:       1.21.5
 Release:       1
@@ -17,14 +17,14 @@ C/C++ program to parse that grammar. Once you are proficient with
 bison++ you can generate a wide range of language parsers, from those
 used in simple desk calculators to complex programming languages.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 bison++ jest oparty na bisonie w wersji 1.19, kompatybilny z bisonem,
-ale z obs³ug± C++. Bison to generator parserów ogólnego przeznaczenia,
-konwertuj±cy opis gramatyki dla gramatyk bezkontekstowych LALR (w
-stylu BNF) na program C/C++ analizuj±cy tê gramatykê. Po nabraniu
-bieg³o¶ci w obs³udze bisona++ mo¿na generowaæ szeroki zakres parserów
-jêzyków, od tych u¿ywanych w prostych kalkulatorach biurowych, do
-z³o¿onych jêzyków programowania.
+ale z obsługą C++. Bison to generator parserów ogólnego przeznaczenia,
+konwertujący opis gramatyki dla gramatyk bezkontekstowych LALR (w
+stylu BNF) na program C/C++ analizujący tę gramatykę. Po nabraniu
+biegłości w obsłudze bisona++ można generować szeroki zakres parserów
+języków, od tych używanych w prostych kalkulatorach biurowych, do
+złożonych języków programowania.
 
 %prep
 %setup -q -c
This page took 2.031742 seconds and 4 git commands to generate.