- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:40 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    birthday.spec -> 1.9

birthday.spec

index b79e5f1..aad3572 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Display birthdays
-Summary(pl):   Wy¶wietlanie urodzin
+Summary(pl.UTF-8):   Wyświetlanie urodzin
 Name:          birthday
 Version:       1.5
 Release:       1
@@ -22,17 +22,17 @@ based on a config file (~/.birthdays) in the user's home directory.
 It can be included it in .profile, so user gets the list every time he
 logs on. See the manpage for more details of this format.
 
-%description -l pl
-To jest ma³y program napisany oryginalnie wtedy, gdy autor uczy³ siê
-C, jaki¶ czas temu. Od tamtego czasu zosta³ wiele razy przepisany od
-nowa, ostatni raz jakie¶ cztery czy piêæ lat temu - ale nadal
-pozostaje u¿yteczny wed³ug autora.
-
-Program wy¶wietla listê zdarzeñ, które maj± nast±piæ w najbli¿szej
-przysz³o¶ci, w oparciu o plik konfiguracyjny (~/.birthdays) w katalogu
-domowym u¿ytkownika. Program mo¿e byæ w³±czony do .profile, dziêki
-czemu u¿ytkownik widzi listê przy ka¿dym logowaniu. Szczegó³owy opis
-formatu pliku znajduje siê w manualu.
+%description -l pl.UTF-8
+To jest mały program napisany oryginalnie wtedy, gdy autor uczył się
+C, jakiś czas temu. Od tamtego czasu został wiele razy przepisany od
+nowa, ostatni raz jakieś cztery czy pięć lat temu - ale nadal
+pozostaje użyteczny według autora.
+
+Program wyświetla listę zdarzeń, które mają nastąpić w najbliższej
+przyszłości, w oparciu o plik konfiguracyjny (~/.birthdays) w katalogu
+domowym użytkownika. Program może być włączony do .profile, dzięki
+czemu użytkownik widzi listę przy każdym logowaniu. Szczegółowy opis
+formatu pliku znajduje się w manualu.
 
 %prep
 %setup  -q
This page took 0.063818 seconds and 4 git commands to generate.