- updated to 0.4.1 auto/th/biosdevname-0.4.1-1
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sun, 29 Jul 2012 09:28:35 +0000 (11:28 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sun, 29 Jul 2012 09:28:35 +0000 (11:28 +0200)
- pl

biosdevname.spec

index 7ea27c38cc5ff47a9fd7e6c8063eda58df489f23..45b76f73d8bec8b46dc29e8d271570b8c7a0d731 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 Summary:       Udev helper for naming devices per BIOS names
+Summary(pl.UTF-8):     Program pomocniczy udev do nazywania urządzeń zgodnie z nazwami BIOS-u
 Name:          biosdevname
-Version:       0.4.0
+Version:       0.4.1
 Release:       1
 License:       GPL v2
 Group:         Base
-URL:           http://linux.dell.com/files/biosdevname
-Source0:       https://linux.dell.com/files/biosdevname/%{name}-%{version}/biosdevname-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 43265fd7b26dd02b171cd0c6531d93f5
-BuildRequires: autoconf
+Source0:       https://linux.dell.com/files/biosdevname/%{name}-%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: a9da18946dc50b06439818767d0a9be0
+URL:           http://linux.dell.com/files/biosdevname/
+BuildRequires: autoconf >= 2.59
 BuildRequires: automake
-BuildRequires: libtool
 BuildRequires: pciutils-devel
 BuildRequires: zlib-devel
 Requires:      udev-core
@@ -26,11 +26,18 @@ necessary on systems where the BIOS name for a given device (e.g. the
 label on the chassis is "Gb1") doesn't map directly and obviously to
 the kernel name (e.g. eth0).
 
+%description -l pl.UTF-8
+biosdevname w najprostszej formie przyjmuje jako arugmnet nazwę
+urządzenia wg jądra Linuksa i zwraca, jaką ono powinno mieć nazwę
+nadaną przez BIOS. Jest to przydatne na systemach, gdzie BIOS-owa
+nazwa danego urządzenia (np. etykieta na obudowie "Gb1") nie ma
+bezpośredniego, oczywistego odwzorowania na nazwę wg jądra Linuksa
+(np. eth0).
+
 %prep
 %setup -q
 
 %build
-%{__libtoolize}
 %{__aclocal}
 %{__autoconf}
 %{__autoheader}
@@ -50,7 +57,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc README
+%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
 %attr(755,root,root) /sbin/%{name}
-/lib/udev/rules.d/*.rules
+/lib/udev/rules.d/*-biosdevname.rules
 %{_mandir}/man1/%{name}.1*
This page took 0.041591 seconds and 4 git commands to generate.