- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:40 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    binflash.spec -> 1.18

binflash.spec

index fa4055e..3a9940d 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 #              - firmwares available at http://liggydee.cdfreaks.com/page/
 #
 Summary:       Binflash (NEC version) - universal firmware flasher for binary firmwares
-Summary(pl):   Binflash (wersja NEC) - uniwersalne narzêdzie do uaktualniania binarnych firmware
+Summary(pl.UTF-8):   Binflash (wersja NEC) - uniwersalne narzędzie do uaktualniania binarnych firmware
 Name:          binflash
 Version:       1.29
 Release:       1
@@ -31,21 +31,21 @@ responsible for any damages caused by using Binflash. If you damage
 your drive by using this flasher or any experimental firmwares, do not
 RMA your drive but buy a new one!
 
-%description -l pl
-Binflash to zestaw narzêdzi do uaktualnienia pamiêci flash w
-nagrywarkach DVD za pomoc± pliku binarnego z firmware (obs³ugiwane s±
-tak¿e niektóre wykonywalne pliki z firmware) oraz zrzucania zawarto¶ci
-Flash ROM-u nagrywarki z powrotem na dysk. Narzêdzia powinny dzia³aæ
-ze wszystkimi urz±dzeniami aktualnie dostêpnymi w systemie
-operacyjnym, nawet tymi pod³±czonymi poprzez Firewire lub USB.
+%description -l pl.UTF-8
+Binflash to zestaw narzędzi do uaktualnienia pamięci flash w
+nagrywarkach DVD za pomocą pliku binarnego z firmware (obsługiwane są
+także niektóre wykonywalne pliki z firmware) oraz zrzucania zawartości
+Flash ROM-u nagrywarki z powrotem na dysk. Narzędzia powinny działać
+ze wszystkimi urządzeniami aktualnie dostępnymi w systemie
+operacyjnym, nawet tymi podłączonymi poprzez Firewire lub USB.
 
 Uwaga:
 
-U¿ywaj±c ten program i przyjmuj±c to o¶wiadczenie akceptujemy, ¿e ani
-autorzy tych programów ani CDFreaks.com nie s± odpowiedzialni za
-¿adne uszkodzenia spowodowane u¿ywaniem Binflasha. W przypadku
-uszkodzenia urz±dzenia poprzez u¿ycie tego narzêdzia lub jakiego¶
-eksperymentalnego firmware pozostaje tylko zakup nowego napêdu.
+Używając ten program i przyjmując to oświadczenie akceptujemy, że ani
+autorzy tych programów ani CDFreaks.com nie są odpowiedzialni za
+żadne uszkodzenia spowodowane używaniem Binflasha. W przypadku
+uszkodzenia urządzenia poprzez użycie tego narzędzia lub jakiegoś
+eksperymentalnego firmware pozostaje tylko zakup nowego napędu.
 
 %prep
 %setup -q -c
This page took 0.035896 seconds and 4 git commands to generate.