- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:40 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    bibcursed.spec -> 1.5

bibcursed.spec

index a08f324..aaed44e 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 # TODO:
 # - fix makefile to build it TheRightWay(TM)
 Summary:       Maintain BibTeX files
-Summary(pl):   Zarz±dzanie plikami BibTeXa
+Summary(pl.UTF-8):   Zarządzanie plikami BibTeXa
 Name:          bibcursed
 Version:       2.0.0
 Release:       1
@@ -22,15 +22,15 @@ reference entries. Intelligent prompting for fields is used when
 adding entries so that authors do not have to rely on memory for
 knowing which fields can and cannot be used for different entry types.
 
-%description -l pl
-Bibcursed to prosty oparty o curses edytor do plików bibliografii
-BibTeXa, przydatny szczególnie dla tych, którzy musz± utrzymywaæ du¿±
-liczbê odniesieñ w wiêkszej czê¶ci dokumentacji, jak na przyk³ad
+%description -l pl.UTF-8
+Bibcursed to prosty oparty o curses edytor do plików bibliografii
+BibTeXa, przydatny szczególnie dla tych, którzy muszą utrzymywać dużą
+liczbę odniesień w większej części dokumentacji, jak na przykład
 pracach dyplomowych. Program wykonuje codzienne funkcje, takie jak
-dodawanie, usuwanie i przegl±danie wpisów z odniesieniami. Przy
-dodawaniu wpisów u¿ywane s± inteligentne pytania dla pól, przez co
-autorzy nie musz± polegaæ na swojej pamiêci, ¿eby wiedzieæ, które pola
-mog±, a które nie mog± byæ u¿yte dla ró¿nych rodzajów wpisów.
+dodawanie, usuwanie i przeglądanie wpisów z odniesieniami. Przy
+dodawaniu wpisów używane są inteligentne pytania dla pól, przez co
+autorzy nie muszą polegać na swojej pamięci, żeby wiedzieć, które pola
+mogą, a które nie mogą być użyte dla różnych rodzajów wpisów.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
This page took 0.061908 seconds and 4 git commands to generate.