- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:40 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    beecrypt.spec -> 1.63

beecrypt.spec

index fe7c7b5..e9f156b 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
 %bcond_without static_libs     # don't build static libraries
 #
 Summary:       The BeeCrypt Cryptography Library
-Summary(pl):   Biblioteka kryptograficzna BeeCrypt
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka kryptograficzna BeeCrypt
 Name:          beecrypt
 Version:       4.1.2
 Release:       6
@@ -65,61 +65,61 @@ optimized C and assembler implementations of many well-known
 algorithms including Blowfish, MD5, SHA-1, Diffie-Hellman, and
 ElGamal.
 
-%description -l pl
-BeeCrypt jest open sourcow± bibliotek±, która zawiera wysoko
-zoptymailzowane funkcje w C oraz assemblerze wielu algorytmów
+%description -l pl.UTF-8
+BeeCrypt jest open sourcową biblioteką, która zawiera wysoko
+zoptymailzowane funkcje w C oraz assemblerze wielu algorytmów
 szyfrowania m.in.: Blowfish, MD5, SHA-1, Diffie-Hellman oraz ElGamal.
 
 %package devel
 Summary:       The BeeCrypt Cryptography Library - development files
-Summary(pl):   Pliki dla programistów u¿ywaj±cych biblioteki BeeCrypt
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki dla programistów używających biblioteki BeeCrypt
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description devel
 The BeeCrypt Cryptography Library - development files.
 
-%description devel -l pl
-Biblioteka kryptograficzna BeeCrypt - pliki dla programistów.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Biblioteka kryptograficzna BeeCrypt - pliki dla programistów.
 
 %package static
 Summary:       The BeeCrypt Cryptography Library - static library
-Summary(pl):   Biblioteka statyczna BeeCrypt
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka statyczna BeeCrypt
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description static
 The BeeCrypt Cryptography Library - static library.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Biblioteka statyczna BeeCrypt.
 
 %package doc
 Summary:       Development documentation for BeeCrypt
-Summary(pl):   Dokumentacja programisty dla biblioteki BeeCrypt
+Summary(pl.UTF-8):   Dokumentacja programisty dla biblioteki BeeCrypt
 Group:         Documentation
 
 %description doc
 Development documentation for BeeCrypt.
 
-%description doc -l pl
+%description doc -l pl.UTF-8
 Dokumentacja programisty dla biblioteki BeeCrypt.
 
 %package java
 Summary:       BeeCrypt Java glue library
-Summary(pl):   Biblioteka ³±cz±ca BeeCrypt z Jav±
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka łącząca BeeCrypt z Javą
 Group:         Libraries
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description java
 BeeCrypt Java glue library.
 
-%description java -l pl
-Biblioteka ³±cz±ca BeeCrypt z Jav±.
+%description java -l pl.UTF-8
+Biblioteka łącząca BeeCrypt z Javą.
 
 %package java-devel
 Summary:       Development files for BeeCrypt Java glue library
-Summary(pl):   Pliki programistyczne biblioteki ³±cz±cej Beecrypt z Jav±
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki programistyczne biblioteki łączącej Beecrypt z Javą
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Requires:      %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
@@ -127,24 +127,24 @@ Requires: %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
 %description java-devel
 Development files for BeeCrypt Java glue library.
 
-%description java-devel -l pl
-Pliki programistyczne biblioteki ³±cz±cej Beecrypt z Jav±.
+%description java-devel -l pl.UTF-8
+Pliki programistyczne biblioteki łączącej Beecrypt z Javą.
 
 %package java-static
 Summary:       BeeCrypt Java glue static library
-Summary(pl):   Statyczna biblioteka ³±cz±ca BeeCrypt z Jav±
+Summary(pl.UTF-8):   Statyczna biblioteka łącząca BeeCrypt z Javą
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-java-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description java-static
 BeeCrypt Java glue static library.
 
-%description java-static -l pl
-Statyczna biblioteka ³±cz±ca BeeCrypt z Jav±.
+%description java-static -l pl.UTF-8
+Statyczna biblioteka łącząca BeeCrypt z Javą.
 
 %package -n python-beecrypt
 Summary:       Python interface to BeeCrypt library
-Summary(pl):   Pythonowy interfejs do biblioteki BeeCrypt
+Summary(pl.UTF-8):   Pythonowy interfejs do biblioteki BeeCrypt
 Group:         Development/Languages/Python
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 %pyrequires_eq python-libs
@@ -154,10 +154,10 @@ The python-beecrypt package contains a module which permits
 applications written in the Python programming language to use the
 interface supplied by BeeCrypt libraries.
 
-%description -n python-beecrypt -l pl
-Pakiet python-beecrypt zawiera modu³, który pozwala aplikacjom
-napisanym w Pythonie na u¿ywanie interfejsu dostarczanego przez
-bibliotekê BeeCrytp.
+%description -n python-beecrypt -l pl.UTF-8
+Pakiet python-beecrypt zawiera moduł, który pozwala aplikacjom
+napisanym w Pythonie na używanie interfejsu dostarczanego przez
+bibliotekę BeeCrytp.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.093322 seconds and 4 git commands to generate.