- some pl cosmetics
authorankry <ankry@pld-linux.org>
Sat, 16 Oct 2004 06:08:15 +0000 (06:08 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    autorpm.spec -> 1.37

autorpm.spec

index dc36150a29aaae2f84b50e5991a6ecf20bbe9eda..3a4f8fcd0fc9c0bed019c0d6e126f7c92e3965d7 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 %include       /usr/lib/rpm/macros.perl
 Summary:       RPM Auto-Installer or FTP Mirrorer
-Summary(pl):   Auto instalator i ftp mirror pakietów rpm
+Summary(pl):   Automatyczny instalator i mirror FTP pakietów rpm
 Name:          autorpm
 Version:       3.3.2
 Release:       0.1
@@ -29,8 +29,8 @@ a very nice, menu-driven Interactive-Install mode.
 %description -l pl
 AutoRPM jest programem, który mo¿e wykonywaæ dowoln± kombinacjê
 nastêpuj±cych czynno¶ci: mirrorowanie pakietów rpm z podanego adresu
-serwera ftp, aktualizowanie bazy zainstalowanych pakietów wzglêdem
-zawarto¶ci serwera ftp lub katalogu lokalnego. Autorpm jest do¶æ ³atwo
+serwera FTP, aktualizowanie bazy zainstalowanych pakietów wzglêdem
+zawarto¶ci serwera FTP lub katalogu lokalnego. Autorpm jest do¶æ ³atwo
 konfigurowalny i posiada do¶æ du¿e mo¿liwo¶ci. Mo¿na go u¿ywaæ w
 trybie wsadowym i interakcyjnym gdzie posiada do¶æ przyjemny
 interfejs.
This page took 0.031364 seconds and 4 git commands to generate.