- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:39 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    autorespond.spec -> 1.13

autorespond.spec

index 6a174dfdc2fd7bf8de64f223dc6f8be2274c8ea2..f60d061e58a581c9ee89b74776c404e2921dbe77 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Simple autoresponder for qmail
-Summary(pl):   Prosty autoresponder dla qmaila
+Summary(pl.UTF-8):   Prosty autoresponder dla qmaila
 Name:          autorespond
 Version:       2.0.2
 Release:       1
@@ -24,16 +24,16 @@ This autoresponder also catches some other simple situations such as
 mail from a mailer-daemon, empty envelope sender, bulk precedence
 headers, etc.
 
-%description -l pl
-Scenariusz: poczta jest wysy³ana pod adres pomoc@moja-firma.com.
-Automatycznie przygotowana odpowied¼ jest wysy³ana nadawcy z tego
-w³a¶nie adresu. Mo¿esz równie¿ ustawiæ pusty adres nadawcy. Jednak
-pamiêtaj, ¿e niektóre programy sprawdzaj± ten adres nadawcy, i je¿eli
-jest on pusty, list mo¿e siê odbiæ, powoduj±c pêtlê.
+%description -l pl.UTF-8
+Scenariusz: poczta jest wysyłana pod adres pomoc@moja-firma.com.
+Automatycznie przygotowana odpowiedź jest wysyłana nadawcy z tego
+właśnie adresu. Możesz również ustawić pusty adres nadawcy. Jednak
+pamiętaj, że niektóre programy sprawdzają ten adres nadawcy, i jeżeli
+jest on pusty, list może się odbić, powodując pętlę.
 
-Autoresponder sprawdza siê równie¿ w innych sytuacjach, takich jak:
-listy od programu pocztowego, generowanie pustych nag³ówków koperty,
-masowe pierwszeñstwo nag³ówków, itp.
+Autoresponder sprawdza się również w innych sytuacjach, takich jak:
+listy od programu pocztowego, generowanie pustych nagłówków koperty,
+masowe pierwszeństwo nagłówków, itp.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.054259 seconds and 4 git commands to generate.