- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:39 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    atsar.spec -> 1.21

atsar.spec

index bddd450..f3bb305 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 #[\[
 #awk: line 87: syntax error at or near ]
 Summary:       AT Computing System Activity Report - a sar clone for Linux
-Summary(pl):   Atsar - odpowiednik uniksowego programu sar dla Linuksa
+Summary(pl.UTF-8):   Atsar - odpowiednik uniksowego programu sar dla Linuksa
 Name:          atsar
 Version:       1.7
 Release:       3
@@ -34,16 +34,16 @@ atsar with an interval and a number of samples. The current version of
 atsar gathers statistics about the utilization of CPU's, disks, memory
 and swap, serial lines and network (TCP/IP v4 and v6).
 
-%description -l pl
-Atsar przydaje siê do pomiarów obci±¿enia najbardziej istotnych
-zasobów systemowych, takich jak procesor, dysk, pamiêæ i sieæ. Dziêki
-po³±czeniu z cronem mo¿liwe jest otrzymanie logów z informacj±
-statystyczn±, przydatnych do d³ugoterminowych analiz. Krótkoterminowe
-analizy mog± byæ wykonywane przez bezpo¶rednie uruchomienie programu
-atsar z podaniem parametrów takich jak ilo¶æ próbek i odstêp czasowy
-miêdzy próbkami. Aktualna wersja programu atsar gromadzi informacje o
-wykorzystaniu procesora, dysków, pamiêci (operacyjnej i wymiany),
-³±czy szeregowych i sieci (TCP/IP v4 i v6).
+%description -l pl.UTF-8
+Atsar przydaje się do pomiarów obciążenia najbardziej istotnych
+zasobów systemowych, takich jak procesor, dysk, pamięć i sieć. Dzięki
+połączeniu z cronem możliwe jest otrzymanie logów z informacją
+statystyczną, przydatnych do długoterminowych analiz. Krótkoterminowe
+analizy mogą być wykonywane przez bezpośrednie uruchomienie programu
+atsar z podaniem parametrów takich jak ilość próbek i odstęp czasowy
+między próbkami. Aktualna wersja programu atsar gromadzi informacje o
+wykorzystaniu procesora, dysków, pamięci (operacyjnej i wymiany),
+łączy szeregowych i sieci (TCP/IP v4 i v6).
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}_linux-%{version}
This page took 0.026783 seconds and 4 git commands to generate.