- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:39 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    atm.spec -> 1.42

atm.spec

index a282f4d..0673db1 100644 (file)
--- a/atm.spec
+++ b/atm.spec
@@ -1,6 +1,6 @@
-# $Revision: 1.41 $ $Date: 2006-09-03 11:16:23 $
+# $Revision: 1.42 $ $Date: 2007-02-12 00:48:39 $
 Summary:       ATM on Linux
-Summary(pl):   Obs³uga sieci ATM w Linuksie
+Summary(pl.UTF-8):   Obsługa sieci ATM w Linuksie
 Name:          atm
 Version:       0.78
 Release:       1
@@ -28,20 +28,20 @@ also includes programs and scripts providing the most popular ATM
 services, i.e. Classical IP (IP over ATM), LAN Emulation clients and
 servers, Multiprotocol Over ATM (MPOA) and some other goodies.
 
-%description -l pl
-Obs³uga sieci ATM (Asynchronous Transfer Mode) w Linuksie mimo i¿ jest
-jeszcze w stadium alfa dzia³a ju¿ bardzo stabilnie i
-najprawdopodobniej zostanie w³±czona do j±der serii 2.4.x. W Linuksie
-PLD sk³ada siê ona z ³at (patches) do bie¿±cej wersji j±dra
-zawieraj±cych sterowniki do kilku popularnych kart (m.in. Fore, Madge,
-IDT) i zapewniaj±cych zestawianie po³±czeñ PVC i SVC oraz zestawu
-programów i skryptów (ten pakiet) realizuj±cych najpopularniejsze
-us³ugi ATM, tj. Classical IP (IP over ATM), klientów i serwery LAN
-Emulation (LANE), Multiprotocol Over ATM (MPOA) i inne rozmaitoci.
+%description -l pl.UTF-8
+Obsługa sieci ATM (Asynchronous Transfer Mode) w Linuksie mimo iż jest
+jeszcze w stadium alfa działa już bardzo stabilnie i
+najprawdopodobniej zostanie włączona do jąder serii 2.4.x. W Linuksie
+PLD składa się ona z łat (patches) do bieżącej wersji jądra
+zawierających sterowniki do kilku popularnych kart (m.in. Fore, Madge,
+IDT) i zapewniających zestawianie połączeń PVC i SVC oraz zestawu
+programów i skryptów (ten pakiet) realizujących najpopularniejsze
+usługi ATM, tj. Classical IP (IP over ATM), klientów i serwery LAN
+Emulation (LANE), Multiprotocol Over ATM (MPOA) i inne rozmaitości.
 
 %package devel
 Summary:       ATM on Linux - developer's package
-Summary(pl):   Obs³uga sieci ATM w Linuksie - biblioteki i pliki nag³ówkowe
+Summary(pl.UTF-8):   Obsługa sieci ATM w Linuksie - biblioteki i pliki nagłówkowe
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
@@ -49,8 +49,8 @@ Requires:     %{name} = %{version}-%{release}
 Libraries and header files needed for development ATM applications for
 Linux.
 
-%description devel -l pl
-Biblioteki i pliki nag³ówkowe niezbêdne do opracowywania aplikacji ATM
+%description devel -l pl.UTF-8
+Biblioteki i pliki nagłówkowe niezbędne do opracowywania aplikacji ATM
 dla Linuksa.
 
 %prep
This page took 0.130372 seconds and 4 git commands to generate.