- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:39 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    aterm.spec -> 1.59

aterm.spec

index 0cea4e2..eb779ea 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 Summary:       aterm - terminal emulator in an X Window System
-Summary(pl):   aterm - emulator terminala dla X Window System
-Summary(pt_BR):        Um emulador de vt102 colorido
+Summary(pl.UTF-8):   aterm - emulator terminala dla X Window System
+Summary(pt_BR.UTF-8):   Um emulador de vt102 colorido
 Name:          aterm
 Version:       1.0.0
 Release:       2
@@ -32,20 +32,20 @@ a machine serving many X sessions. It was created with AfterStep
 Window Manger users in mind, but is not tied to any libraries, and can
 be used anywhere.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 aterm jest kolorowym emulatorem terminala vt102, opartym na rxvt 2.4.8
-z dodatkami Afredo Kojima do szybkiej emulacji przezroczystoci. W
-za³o¿eniu ma zast±piæ program xterm(1) u¿ytkownikom nie wymagaj±cym
+z dodatkami Afredo Kojima do szybkiej emulacji przezroczystości. W
+założeniu ma zastąpić program xterm(1) użytkownikom nie wymagającym
 takich rzeczy jak emulacja terminala Tektronix 4014 oraz
-"toolkit-style configurability". W efekcie aterm u¿ywa du¿o mniej
-pamiêci swap -- co jest du¿± zalet± w systemach obs³uguj±cych liczne
-sesje Xów. Zosta³ stworzony z my¶l± o u¿ytkownikach AfterStepa, ale
-nie jest zwi±zany z ¿adnymi specyficznymi bibliotekami i mo¿e byæ
-u¿ywany gdziekolwiek.
+"toolkit-style configurability". W efekcie aterm używa dużo mniej
+pamięci swap -- co jest dużą zaletą w systemach obsługujących liczne
+sesje Xów. Został stworzony z myślą o użytkownikach AfterStepa, ale
+nie jest związany z żadnymi specyficznymi bibliotekami i może być
+używany gdziekolwiek.
 
-%description -l pt_BR
-Aterm é um emulador de terminal vt102 baseado no rxvt 2.4.8, com a
-adição de fundo transparente. Aterm é um substituto para o xterm, mais
+%description -l pt_BR.UTF-8
+Aterm é um emulador de terminal vt102 baseado no rxvt 2.4.8, com a
+adição de fundo transparente. Aterm é um substituto para o xterm, mais
 leve.
 
 %prep
This page took 0.117219 seconds and 4 git commands to generate.