- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:38 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    arpd.spec -> 1.34

arpd.spec

index 03a4250..e714a43 100644 (file)
--- a/arpd.spec
+++ b/arpd.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       User-space arp daemon
-Summary(pl):   Demon arpd
+Summary(pl.UTF-8):   Demon arpd
 Name:          arpd
 Version:       1.0.2
 Release:       12
@@ -35,15 +35,15 @@ daemon your kernel needs to have ARPD and NETLINK support enabled. The
 standard kernels of PLD lack this support. It shouldn't be run without
 that! This version can alocate 4096 entries.
 
-%description -l pl
-Demon ARP przekazuje zarz±dzanie tablic± ARP (Address Resolution
-Protocol) z kernel'a do przestrzeni u¿ytkownika. Jest to bardzo
-u¿yteczne dla miejsc o du¿ych segmentach sieci (256+ systemów na
-segment), poniewa¿ tablice w j±drze nie s± zoptymalizowane na takie
-sytuacje. Aby u¿ywaæ tego demona musisz mieæ ARPD support oraz NETLINK
-support uaktywnione w j±drze. Uwaga! Standardowe j±dro PLD nie ma
-supportu ARPD. Demon nie powinien byæ startowany bez tego! Ta wersja
-potrafi zaakceptowaæ 4096 pozycji.
+%description -l pl.UTF-8
+Demon ARP przekazuje zarządzanie tablicą ARP (Address Resolution
+Protocol) z kernel'a do przestrzeni użytkownika. Jest to bardzo
+użyteczne dla miejsc o dużych segmentach sieci (256+ systemów na
+segment), ponieważ tablice w jądrze nie są zoptymalizowane na takie
+sytuacje. Aby używać tego demona musisz mieć ARPD support oraz NETLINK
+support uaktywnione w jądrze. Uwaga! Standardowe jądro PLD nie ma
+supportu ARPD. Demon nie powinien być startowany bez tego! Ta wersja
+potrafi zaakceptować 4096 pozycji.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}-%{version}.orig
This page took 0.045109 seconds and 4 git commands to generate.