- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:38 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    aria.spec -> 1.28

aria.spec

index d8212e4..8d03967 100644 (file)
--- a/aria.spec
+++ b/aria.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Download tool similar to Reget or GetRight
-Summary(pl):   Narzêdzie do pobierania plików podobne do GetRighta
+Summary(pl.UTF-8):   Narzędzie do pobierania plików podobne do GetRighta
 Name:          aria
 Version:       1.0.0
 Release:       2
@@ -29,14 +29,14 @@ useful log consoles.Program supports CRC checking, HTTP proxy server,
 cut-and-paste, drag-and-drop, and can define specific file retrieving
 procedure for particular web servers.
 
-%description -l pl
-Aria jest narzêdziem do pobierania plików podobnym do Reget lub
+%description -l pl.UTF-8
+Aria jest narzędziem do pobierania plików podobnym do Reget lub
 GetRight. Aria pobiera pliki z Internetu poprzez HTTP lub FTP.
-Transfer mo¿e byæ wstrzymany, wznowiony, zakolejkowany i zapisany.
-Program ma przyjazny interfejs u¿ytkownika bazuj±cy na GTK+ oraz
-u¿yteczne logi. Program wspiera sprawdzanie sum CRC, obs³ugê HTTP
-proxy, skopiuj-i-wklej, przeci±gnij-i-upu¶æ oraz umo¿liwia definiowane
-specjalnych zachowañ przy pobieraniu plików z okre¶lonych serwerów.
+Transfer może być wstrzymany, wznowiony, zakolejkowany i zapisany.
+Program ma przyjazny interfejs użytkownika bazujący na GTK+ oraz
+użyteczne logi. Program wspiera sprawdzanie sum CRC, obsługę HTTP
+proxy, skopiuj-i-wklej, przeciągnij-i-upuść oraz umożliwia definiowane
+specjalnych zachowań przy pobieraniu plików z określonych serwerów.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.063523 seconds and 4 git commands to generate.