- added mlogc package auto/th/apache-mod_security-2.7.3-1
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 6 May 2013 21:44:31 +0000 (23:44 +0200)
committerJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 6 May 2013 21:44:31 +0000 (23:44 +0200)
- rel 1

apache-mod_security.spec

index 86d096366754df53796b709947ad2eb7a5aa1647..3b2f4869acbafd9ea10d8957ed4059984bfd8dca 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ Summary:        Apache module: securing web applications
 Summary(pl.UTF-8):     Moduł do apache: ochrona aplikacji WWW
 Name:          apache-mod_%{mod_name}
 Version:       2.7.3
-Release:       0.1
+Release:       1
 License:       GPL v2
 Group:         Networking/Daemons/HTTP
 Source0:       http://www.modsecurity.org/tarball/%{version}//modsecurity-apache_%{version}.tar.gz
@@ -37,6 +37,14 @@ ModSecurity jest otwartym silnikiem wykrywania i zapobiegania intruzom
 dla aplikacji WWW. Operuje w ramach serwera WWW, działając jak potężny
 parasol chroniący aplikacje WWW przed atakami.
 
+%package -n mlogc
+Summary:       ModSecurity Audit Log Collector
+Group:         Networking/Daemons/HTTP
+Requires:      %{name} = %{version}
+
+%description -n mlogc
+This package contains the ModSecurity Audit Log Collector.
+
 %prep
 %setup -q -n modsecurity-apache_%{version}
 
@@ -49,7 +57,8 @@ parasol chroniący aplikacje WWW przed atakami.
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{apachelibdir},%{apacheconfdir}}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{apachelibdir},%{apacheconfdir}} \
+       install -d $RPM_BUILD_ROOT{/var/log/mlogc/data,%{_bindir},%{_sysconfdir}}
 
 install apache2/.libs/mod_%{mod_name}2.so $RPM_BUILD_ROOT%{apachelibdir}
 cp -a %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{apacheconfdir}/90_mod_%{mod_name}.conf
@@ -58,6 +67,10 @@ install -d $RPM_BUILD_ROOT%{apacheconfdir}/modsecurity.d/blocking
 cp -a modsecurity.conf-recommended $RPM_BUILD_ROOT%{apacheconfdir}/modsecurity.d
 echo '# Drop your local rules in here.' > $RPM_BUILD_ROOT%{apacheconfdir}/modsecurity.d/modsecurity_localrules.conf
 
+install mlogc/mlogc $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
+install mlogc/mlogc-batch-load.pl $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/mlogc-batch-load
+install mlogc/mlogc-default.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/mlogc.conf
+
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
@@ -74,6 +87,14 @@ fi
 %doc CHANGES README.* modsecurity* doc/* tools
 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{apacheconfdir}/*_mod_%{mod_name}.conf
 %dir %{apacheconfdir}/modsecurity.d
-%dir %{apacheconfdir}/modsecurity.d/blocking
 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{apacheconfdir}/modsecurity.d/*.*
 %attr(755,root,root) %{apachelibdir}/*.so
+
+%files -n mlogc
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc mlogc/INSTALL
+%attr(0640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/mlogc.conf
+%attr(0755,root,root) %{_bindir}/mlogc
+%attr(0755,root,root) %{_bindir}/mlogc-batch-load
+%attr(0755,root,root) %dir /var/log/mlogc
+%attr(0770,root,http) %dir /var/log/mlogc/data
This page took 0.056477 seconds and 4 git commands to generate.