- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 11 Aug 2004 20:19:17 +0000 (20:19 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    angst.spec -> 1.5

angst.spec

index eb8705ab7edb71de34e7e7352900bf2f2c4b8de5..a47bc9a469ff0b9c3df73aa201bfe28cf4d77122 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
-Summary:       active sniffer
-Summary(pl):   aktywny sniffer
+Summary:       Active sniffer
+Summary(pl):   Aktywny sniffer
 Name:          angst
 Version:       0.4b
 Release:       1
@@ -26,12 +26,24 @@ address. The second method floods the local network with random MAC
 addresses (like macof v1.1 by Ian Vitek), causing switches to send
 packets to all ports.
 
+%description -l pl
+Angst to aktywny sniffer, oparty na libpcap i libnet. Angst dostarcza
+metody do agresywnego sniffowania w ¶rodowiskach lokalnych
+switchowanych sieci. Zrzuca payload wszystkich pakietów TCP odebranych
+na podanych portach. Co wiêcej, ma zaimplementowane (aktualnie dwie)
+metody aktywnego sniffowania. Pierwsza to monitorowanie ¿±dañ ARP i po
+w³±czeniu przekazywania IP na lokalnej maszynie wysy³anie odpowiedzi
+ARP przekierowuj±cych ca³e IP na lokalny adres MAC. Druga to
+floodowanie sieci lokalnej losowymi adresami MAC (podobnie do macof
+v1.1 Iana Vitka), co powoduje, ¿e switche wysy³aj± pakiety na
+wszystkie porty.
+
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
 %patch1 -p1
 
-mv Makefile.linux Makefile
+mv -f Makefile.linux Makefile
 
 %build
 %{__make} \
This page took 0.037052 seconds and 4 git commands to generate.