Updating to 2.3
authorundefine <undefine@pld-linux.org>
Tue, 10 Oct 2000 16:12:00 +0000 (16:12 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    anacron.spec -> 1.5

anacron.spec

index 1206b5945bcf9ca400799ced74ffbaf151c28aca..9f43461e93b74c956a5c8b11f2704d32f982f15e 100644 (file)
@@ -1,13 +1,13 @@
 Summary:       A cron-like program that can run jobs lost during downtime
 Summary(pl):   Wersja crona z mo¿liwo¶ci± uruchamiania zapomnianych procesów
 Name:          anacron
-Version:       2.1
-Release:       6
+Version:       2.3
+Release:       1
 License:       GPL
 Group:         Daemons
-Source0:       %{name}-%{version}.tar.bz2
+Source0:       %{name}-%{version}.tar.gz
 Source1:       anacrontab
-Source2:       anacron.init
+Source2:       %{name}.init
 Requires:      /bin/sh
 Prereq:                /sbin/chkconfig
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
@@ -30,11 +30,11 @@ Red Hat Linux packages are executed each day.
 %description -l pl
 cron to standardowy unixowy program, okresowo uruchamiaj±cy zadane
 przez u¿ytkowników programy. anacron jest wersj± crona umo¿liwiaj±c±
-uruchamianie procesów które normalnie by siê nie wykona³y z powodu
-wy³±czenia maszyny. Jest to doskona³e rozwi±zanie dla komputerów
-domowych które nie s± w³±czone 24h na dobê. Uwaga - anacron nie
-zastêpuje crona a jedynie go wspomaga! Nie ma mo¿liwo¶ci uruchamiania
-procesów np co godzinê
+uruchamianie procesów które normalnie by siê nie wykona³y na przyk³ad
+z powodu wy³±czenia maszyny. Jest to doskona³e rozwi±zanie dla
+komputerów domowych które nie s± w³±czone 24h na dobê. Uwaga - anacron
+nie zastêpuje crona a jedynie go wspomaga! Nie ma na przyk³ad
+mo¿liwo¶ci uruchamiania procesów np co godzinê.
 
 %prep
 %setup -q
@@ -44,14 +44,14 @@ proces
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir},%_{sbindir},%{_mandir}/man{5,8}} \
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir},%{_sbindir},%{_mandir}/man{5,8}} \
        $RPM_BUILD_ROOT/{var/spool/anacron,etc/rc.d/init.d}
 
 install -s anacron $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}
 install anacron.8 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/
 install anacrontab.5 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man5/
 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}
-install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/anacron
+install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
 
 for i in cron.daily cron.weekly cron.monthly; do
 install  -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/$i/
@@ -71,8 +71,7 @@ anacron -u $i
 EOF
 done
 
-gzip -9nf $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man{5,8}/* \
-       NEWS README
+gzip -9nf ChangeLog COPYING README TODO
 
 %post
 /sbin/chkconfig --add anacron
@@ -85,7 +84,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc *.gz
+%doc ChangeLog* COPYING* README* TODO*
 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/anacron
 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/*
 %config %{_sysconfdir}/anacrontab
This page took 0.036644 seconds and 4 git commands to generate.