- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:36 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    al.spec -> 1.10

al.spec

diff --git a/al.spec b/al.spec
index 7394ddf..ebafa3b 100644 (file)
--- a/al.spec
+++ b/al.spec
@@ -4,7 +4,7 @@
 %bcond_with    tests           # perform "make check" (segfaults after tests)
 #
 Summary:       OSSP al - Assembly Line
-Summary(pl):   OSSP al - biblioteka Assembly Line ("linii monta¿owej")
+Summary(pl.UTF-8):   OSSP al - biblioteka Assembly Line ("linii montażowej")
 Name:          al
 Version:       0.9.3
 Release:       0.1
@@ -30,38 +30,38 @@ semantical data attribution through by-chunk labeling. It also has
 convenient chunk traversal methods and optional OSSP ex based
 exception handling.
 
-%description -l pl
-OSSP al definiuje abstrakcyjne typy danych dla bufora danych, który
-mo¿e ³±czyæ, przemieszczaæ i ucinaæ porcje danych w strumieniu, ale
-unika samego kopiowania. Zosta³a stworzona, aby obs³ugiwaæ wydajnie
-strumienie komunikacyjne pomiêdzy modu³ami oprogramowania. Udostêpnia
-w szczególno¶ci elastyczne semantyczne przypisywanie danych poprzez
-oznaczanie porcji. Ma tak¿e wygodne metody przechodzenia porcji i
-opcjonaln± obs³ugê wyj±tków w oparciu o OSSP ex.
+%description -l pl.UTF-8
+OSSP al definiuje abstrakcyjne typy danych dla bufora danych, który
+może łączyć, przemieszczać i ucinać porcje danych w strumieniu, ale
+unika samego kopiowania. Została stworzona, aby obsługiwać wydajnie
+strumienie komunikacyjne pomiędzy modułami oprogramowania. Udostępnia
+w szczególności elastyczne semantyczne przypisywanie danych poprzez
+oznaczanie porcji. Ma także wygodne metody przechodzenia porcji i
+opcjonalną obsługę wyjątków w oparciu o OSSP ex.
 
 %package devel
 Summary:       OSSP al - Assembly Line - header files and development libraries
-Summary(pl):   OSSP al - biblioteka Assembly Line - pliki nag³ówkowe i biblioteki dla deweloperów
+Summary(pl.UTF-8):   OSSP al - biblioteka Assembly Line - pliki nagłówkowe i biblioteki dla deweloperów
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description devel
 OSSP al - Assembly Line - header files and development libraries.
 
-%description devel -l pl
-OSSP al - biblioteka Assembly Line - pliki nag³ówkowe i biblioteki dla
-deweloperów.
+%description devel -l pl.UTF-8
+OSSP al - biblioteka Assembly Line - pliki nagłówkowe i biblioteki dla
+deweloperów.
 
 %package static
 Summary:       OSSP al - Assembly Line - static libraries
-Summary(pl):   OSSP al - biblioteka Assembly Line - biblioteki statyczne
+Summary(pl.UTF-8):   OSSP al - biblioteka Assembly Line - biblioteki statyczne
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 %description static
 OSSP al - Assembly Line - static libraries.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 OSSP al - biblioteka Assembly Line - biblioteki statyczne.
 
 %prep
This page took 0.296789 seconds and 4 git commands to generate.