- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:36 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    aee.spec -> 1.3

aee.spec

index 5ae5f2e..563b5f2 100644 (file)
--- a/aee.spec
+++ b/aee.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       An easy to use text editor
-Summary(pl):   £atwy w u¿yciu edytor tekstowy
+Summary(pl.UTF-8):   Łatwy w użyciu edytor tekstowy
 Name:          aee
 Version:       2.2.15b
 Release:       1
@@ -20,14 +20,14 @@ called xae). Features include pop-up menus, journalling (to recover
 from system crash or loss of connection), cut-and-paste, multiple
 buffers (associated with files or not), and much more.
 
-%description -l pl
-£atwy w u¿yciu edytor tekstu. Ma byæ u¿ywalny z niewielk± albo i bez
-¿adnej instrukcji. Ma zarówno interfejs terminalowy (oparty na
+%description -l pl.UTF-8
+Łatwy w użyciu edytor tekstu. Ma być używalny z niewielką albo i bez
+żadnej instrukcji. Ma zarówno interfejs terminalowy (oparty na
 curses), jak i natywny interfejs X Window System (w tym wypadku
-binarka nazywa siê xae). Mo¿liwo¶ci obejmuj± wyskakuj±ce menu,
-kronikê (do odtwarzania danych po padzie systemu lub utracie
-po³±czenia), wytnij-i-wklej, wiele buforów (powi±zanych z plikami lub
-nie) i wiele wiêcej.
+binarka nazywa się xae). Możliwości obejmują wyskakujące menu,
+kronikę (do odtwarzania danych po padzie systemu lub utracie
+połączenia), wytnij-i-wklej, wiele buforów (powiązanych z plikami lub
+nie) i wiele więcej.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.086675 seconds and 4 git commands to generate.