- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:34 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    STL_doc.spec -> 1.3

STL_doc.spec

index e94066c..d746f5d 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Standard Template Library Programmer's Guide
-Summary(pl):   Podrêcznik programisty STL
+Summary(pl.UTF-8):   Podręcznik programisty STL
 Name:          STL_doc
 Version:       1.0
 Release:       1
@@ -22,13 +22,13 @@ parameterized: almost every component in the STL is a template. You
 should make sure that you understand how templates work in C++ before
 you use the STL. This package contains STL Programmer's Guide.
 
-%description -l pl
-Standardowa biblioteka szablonów STL jest bibliotek± C++ klas
-kontenerów, algorytmów i iteratorów; dostarcza wielu podstawowych
-algorytmów i struktur danych znanych informatyce. Komponenty STL s±
-mocno parametryzowane: prawie ka¿dy z nich jest szablonem. Powiniene¶
-siê upewniæ, ¿e rozumiesz sposób dzia³ania szablonów w C++ zanim
-u¿yjesz STL. Ten pakiet zawiera podrêcznik programisty biblioteki
+%description -l pl.UTF-8
+Standardowa biblioteka szablonów STL jest biblioteką C++ klas
+kontenerów, algorytmów i iteratorów; dostarcza wielu podstawowych
+algorytmów i struktur danych znanych informatyce. Komponenty STL są
+mocno parametryzowane: prawie każdy z nich jest szablonem. Powinieneś
+się upewnić, że rozumiesz sposób działania szablonów w C++ zanim
+użyjesz STL. Ten pakiet zawiera podręcznik programisty biblioteki
 STL. 
 
 %prep
This page took 0.093528 seconds and 4 git commands to generate.