- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:34 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    PyFileServer.spec -> 1.6

PyFileServer.spec

index 2515d48..a2d2628 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       A WebDAV server in Python
-Summary(pl):   Serwer WebDAV napisany w Pythonie
+Summary(pl.UTF-8):   Serwer WebDAV napisany w Pythonie
 Name:          PyFileServer
 Version:       0.2.1
 Release:       1
@@ -31,20 +31,20 @@ having clear interfaces for:
  - Property Manager
  - Domain Controllers
 
-%description -l pl
-PyFileSerwer implementuje specyfikacjê WebDAV do klasy 2 w³±cznie,
-wraz z obs³ug± wspó³dzielonych i wy³±cznych blokad zapisu oraz
-ustawianiem dowolnych martwych w³asno¶ci. Implementuje tak¿e
-uwierzytelnianie u¿ytkowników po HTTP przy u¿yciu schematów basic i
-digest, pojedyncze zakresy ¶ci±gania danych po HTTP oraz nag³ówki
+%description -l pl.UTF-8
+PyFileSerwer implementuje specyfikację WebDAV do klasy 2 włącznie,
+wraz z obsługą współdzielonych i wyłącznych blokad zapisu oraz
+ustawianiem dowolnych martwych własności. Implementuje także
+uwierzytelnianie użytkowników po HTTP przy użyciu schematów basic i
+digest, pojedyncze zakresy ściągania danych po HTTP oraz nagłówki
 przetwarzania warunkowego (If_Match, If_Modified_Since itp.).
 
-PyFileServer pozwala tak¿e na ³atwe tworzenie w³asnych komponentów
-udostêpniaj±c przejrzyste interfejsy do:
- - warstwy abstrakcji zasobów (Resource Abstraction Layer)
- - zarz±dcy blokad (Lock Manager)
- - zarz±dcy w³asno¶ci (Property Manager)
- - kontrolerów domen (Domain Controllers)
+PyFileServer pozwala także na łatwe tworzenie własnych komponentów
+udostępniając przejrzyste interfejsy do:
+ - warstwy abstrakcji zasobów (Resource Abstraction Layer)
+ - zarządcy blokad (Lock Manager)
+ - zarządcy własności (Property Manager)
+ - kontrolerów domen (Domain Controllers)
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
This page took 0.162709 seconds and 4 git commands to generate.