- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:33 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    PPerl.spec -> 1.5

PPerl.spec

index 8b10ed1..c5d9b50 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
 #
 %include       /usr/lib/rpm/macros.perl
 Summary:       A persistent Perl interpreter system, designed to speed up Perl scripts
-Summary(pl):   Trwa³y system interpretera Perla s³u¿±cy do przyspieszenia skryptów
+Summary(pl.UTF-8):   Trwały system interpretera Perla służący do przyspieszenia skryptów
 Name:          PPerl
 Version:       0.25
 Release:       1
@@ -28,14 +28,14 @@ Simply change your shebang line to "#!/usr/bin/pperl", rather than
 up, running like they were brand spanking new again. Well, that's the
 plan at least!
 
-%description -l pl
-PPerl dostarcza trwa³e ¶rodowisko dla skryptów perlowych. Znacznie
-u³atwia zamianê starego, przydatnego skryptu na stale dzia³aj±cego
+%description -l pl.UTF-8
+PPerl dostarcza trwałe środowisko dla skryptów perlowych. Znacznie
+ułatwia zamianę starego, przydatnego skryptu na stale działającego
 demona.
 
-Wystarczy zmieniæ pierwsz± liniê na "#!/usr/bin/pperl" zamiast "perl",
-a stare, wolne skrypty, wcze¶niej potrzebuj±ce wieków na uruchomienie,
-zaczn± dzia³aæ jakby znowu by³y nowe. A przynajmniej taki jest plan.
+Wystarczy zmienić pierwszą linię na "#!/usr/bin/pperl" zamiast "perl",
+a stare, wolne skrypty, wcześniej potrzebujące wieków na uruchomienie,
+zaczną działać jakby znowu były nowe. A przynajmniej taki jest plan.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.525415 seconds and 4 git commands to generate.