- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:33 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    OpenPTC-x11.spec -> 1.8

OpenPTC-x11.spec

index 1722b4f..a52ae09 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       OpenPTC for X11
-Summary(pl):   OpenPTC dla X11
+Summary(pl.UTF-8):   OpenPTC dla X11
 Name:          OpenPTC-x11
 Version:       1.0.0
 Release:       4
@@ -34,36 +34,36 @@ Work for other platforms is in progress. All implementations of PTC
 come with full source code and may be used free of charge even in
 commercial projects.
 
-%description -l pl
-Prometheus Truecolour (OpenPTC) jest trzeci± generacj± standardu dla
-wieloplatformowej niskopoziomowej grafiki. Umo¿liwia operacje na
-frame-bufferze oraz konwersj± (przy pomocy biblioteki Hermes) na ró¿ne
+%description -l pl.UTF-8
+Prometheus Truecolour (OpenPTC) jest trzecią generacją standardu dla
+wieloplatformowej niskopoziomowej grafiki. Umożliwia operacje na
+frame-bufferze oraz konwersją (przy pomocy biblioteki Hermes) na różne
 tryby graficzne.
 
-OpenPTC jest dostêpne dla X11, GGI, Win32, DOS i JAVA.
+OpenPTC jest dostępne dla X11, GGI, Win32, DOS i JAVA.
 
 %package devel
 Summary:       OpenPTC development package
-Summary(pl):   Pakiet programistyczny dla OpenPTC
+Summary(pl.UTF-8):   Pakiet programistyczny dla OpenPTC
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 OpenPTC development package.
 
-%description devel -l pl
+%description devel -l pl.UTF-8
 Pakiet programistyczny dla OpenPTC.
 
 %package static
 Summary:       OpenPTC static libraries
-Summary(pl):   Biblioteki statyczne dla OpenPTC
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteki statyczne dla OpenPTC
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
 OpenPTC static libraries.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Biblioteki statyczne dla OpenPTC.
 
 %prep
This page took 0.13305 seconds and 4 git commands to generate.