- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:33 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    MathPlanner.spec -> 1.23

MathPlanner.spec

index 50aa48b..b7522ca 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       A Program for calculating many kind of things
 Summary:       A Program for calculating many kind of things
-Summary(pl):   Program do ³atwego wykonywania obliczeñ matematycznych
+Summary(pl.UTF-8):   Program do łatwego wykonywania obliczeń matematycznych
 Name:          MathPlanner
 Version:       3.1.3
 Release:       3
 Name:          MathPlanner
 Version:       3.1.3
 Release:       3
@@ -24,10 +24,10 @@ supports complex numbers, vectors, and basic math operations like
 trigonometry, log, ln... Also integers and functions definations can
 be used.
 
 trigonometry, log, ln... Also integers and functions definations can
 be used.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 MathPlanner jest matematycznym programem do tworzenia i publikacji.
 MathPlanner jest matematycznym programem do tworzenia i publikacji.
-Obs³uguje liczby zespolone, wektory i podstawowe operacje matematyczne
-(trygonometria, logarytmy,...). Mog± byæ tak¿e u¿yte liczby ca³kowite
+Obsługuje liczby zespolone, wektory i podstawowe operacje matematyczne
+(trygonometria, logarytmy,...). Mogą być także użyte liczby całkowite
 oraz definicje funkcji.
 
 %prep
 oraz definicje funkcji.
 
 %prep
This page took 0.077896 seconds and 4 git commands to generate.