- converted to UTF-8
[packages/LinWSJT.git] / LinWSJT.spec
index 815525612ec4c2f0b3be10477d5bb6cefafbce09..f8371fedfd0b075fd9a5247c183605102434805b 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       JT44 and FSK441 for Linux
-Summary(pl):   JT44 i FSK441 dla Linuksa
+Summary(pl.UTF-8):   JT44 i FSK441 dla Linuksa
 Name:          LinWSJT
 Version:       0.4.6
 Release:       2
@@ -19,13 +19,13 @@ described together as WSJT.
 JT44 is used for very weak signal operation, for example Moonbounce,
 while FSK441 is specifically designed for Meteor Scatter.
 
-%description -l pl
-Obs³uga protoko³ów komunikacyjnych JT44 oraz FSK441, zwykle
-okrelanych razem jako WSJT.
+%description -l pl.UTF-8
+Obsługa protokołów komunikacyjnych JT44 oraz FSK441, zwykle
+określanych razem jako WSJT.
 
-JT44 jest u¿ywane w przypadku bardzo s³abych sygna³ów, np. odbicie od
-ksiê¿yca, a FSK441 zosta³ zaprojektowany do ³±czno¶ci przez odbicie od
-¶ladów meteorów.
+JT44 jest używane w przypadku bardzo słabych sygnałów, np. odbicie od
+księżyca, a FSK441 został zaprojektowany do łączności przez odbicie od
+śladów meteorów.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.038539 seconds and 4 git commands to generate.