- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:33 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    LDP-Author-Guide.spec -> 1.8

LDP-Author-Guide.spec

index 85405c7..872cf0a 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       LDP Author Guide
-Summary(pl):   Podrêcznik dla autorów LDP
+Summary(pl.UTF-8):   Podręcznik dla autorów LDP
 Name:          LDP-Author-Guide
 Version:       3.14
 Release:       1
@@ -23,16 +23,16 @@ thousands of others around the world. This Guide is designed to help
 you get familiar with how the LDP works, and what tools you'll need to
 write your own HOWTO.
 
-%description -l pl
-W tym podrêczniku wymienione s± narzêdzia, procedury i wskazówki,
-które u³atwiaj± ¿ycie autorom dokumentów LDP.
+%description -l pl.UTF-8
+W tym podręczniku wymienione są narzędzia, procedury i wskazówki,
+które ułatwiają życie autorom dokumentów LDP.
 
-Jest wiele sposobów wspierania ruchu spo³eczno¶ci linuksowej,
-niekoniecznie trzeba programowaæ. Jednym z najwa¿niejszych jest
-pisanie dokumentacji, pozwala to dzieliæ siê swoj± wiedz± z tysi±cami
-u¿ytkowników z ca³ego ¶wiata. Ten przewodnik jest po to, ¿eby¶
-zaznajomi³(a) siê z tym jak dzia³a LDP i jakie narzêdzia bêd± Ci
-potrzebne do napisania w³asnego HOWTO.
+Jest wiele sposobów wspierania ruchu społeczności linuksowej,
+niekoniecznie trzeba programować. Jednym z najważniejszych jest
+pisanie dokumentacji, pozwala to dzielić się swoją wiedzą z tysiącami
+użytkowników z całego świata. Ten przewodnik jest po to, żebyś
+zaznajomił(a) się z tym jak działa LDP i jakie narzędzia będą Ci
+potrzebne do napisania własnego HOWTO.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
This page took 0.077319 seconds and 4 git commands to generate.