- pl fixes
authorpaladine <paladine@pld-linux.org>
Fri, 29 Oct 2004 14:34:56 +0000 (14:34 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    LDP-Author-Guide.spec -> 1.5

LDP-Author-Guide.spec

index b5d12d5..98f89ac 100644 (file)
@@ -26,7 +26,7 @@ write your own HOWTO.
 W tym podrêczniku wymienione s± narzêdzia, procedury i wskazówki,
 które u³atwiaj± ¿ycie autorom dokumentów LDP.
 
-Jest wiele sposobów wspierania ruchu spo³eczno¶ci Linuksowej,
+Jest wiele sposobów wspierania ruchu spo³eczno¶ci linuksowej,
 niekoniecznie trzeba programowaæ. Jednym z najwa¿niejszych jest
 pisanie dokumentacji, pozwala to dzieliæ siê swoj± wiedz± z tysi±cami
 u¿ytkowników z ca³ego ¶wiata. Ten przewodnik jest po to, ¿eby¶
This page took 0.069993 seconds and 4 git commands to generate.