- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:33 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    GXedit.spec -> 1.40

GXedit.spec

index e76651f..595b8c3 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 Summary:       A multi-function text editor using GTK+
-Summary(es):   Editor multifuncional de textos que usa GTK+
-Summary(pl):   Wielofunkcyjny edytor tekstu wykorzystuj±cy GTK+
-Summary(pt):   Editor de textos multifunção que usa o GTK+
+Summary(es.UTF-8):   Editor multifuncional de textos que usa GTK+
+Summary(pl.UTF-8):   Wielofunkcyjny edytor tekstu wykorzystujący GTK+
+Summary(pt.UTF-8):   Editor de textos multifunção que usa o GTK+
 Name:          GXedit
 Version:       1.23
 Release:       14
@@ -26,16 +26,16 @@ toolbar, network bar and tooltips, spell checking, inline help, the
 ability to send text as e-mail, macros and more. GXedit was designed
 to balance these and many other features without becoming too bloated.
 
-%description -l pl
-Oto szybki, ³atwy w obs³udze edytor, który jest nastawiony na pracê w
+%description -l pl.UTF-8
+Oto szybki, łatwy w obsłudze edytor, który jest nastawiony na pracę w
 sieci, a przy tym bardzo bezpieczny. GXedit jest graficznym edytorem
-tekstu, który dostarcza takich funkcji jak pasek narzêdzi, sprawdzanie
-pisowni, mo¿liwo¶æ wysy³ania tekstu poczt± elektroniczn±, makra i
-wiele innych. GXedit zosta³ zaprojektowany tak, aby obecno¶æ tych i
-wielu innych funkcji nie wp³ywa³a zbytnio na objêto¶æ samego programu.
+tekstu, który dostarcza takich funkcji jak pasek narzędzi, sprawdzanie
+pisowni, możliwość wysyłania tekstu pocztą elektroniczną, makra i
+wiele innych. GXedit został zaprojektowany tak, aby obecność tych i
+wielu innych funkcji nie wpływała zbytnio na objętość samego programu.
 
-%description -l pt_BR
-O GXedit é um editor de textos gráficos com múltiplas funções que
+%description -l pt_BR.UTF-8
+O GXedit é um editor de textos gráficos com múltiplas funções que
 utiliza o GTK+.
 
 %prep
This page took 0.043574 seconds and 4 git commands to generate.