- fixed pl translation
authorkura <kura@pld-linux.org>
Sat, 13 Nov 1999 17:01:37 +0000 (17:01 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- added one macro

Changed files:
    GXedit.spec -> 1.16

GXedit.spec

index aa57a96..8646db4 100644 (file)
@@ -1,14 +1,14 @@
 Summary:       A multi-function text editor using GTK+
 Summary(es):   Editor de textos multifunciones que usa GTK+
 Summary(pl):   Wielofunkcyjny edytor tekstu wykorzystuj±cy GTK+
-Summary(pt_BR):        Editor de textos multifunção que usa o GTK+                                                   
+Summary(pt_BR):        Editor de textos multifunção que usa o GTK+ 
 Name:          GXedit
 Version:       1.23
 Release:       7
 Group:         X11/Applications/Editors
 Group(es):     X11/Aplicaciones/Editores
 Group(pl):     X11/Aplikacje/Edytory
-Group(pt_BR):  X11/Aplicações/Editores                                                                             
+Group(pt_BR):  X11/Aplicações/Editores
 Copyright:     GPL
 Source0:       http://users.linuxbox.com/~drow/GXedit/%{name}%{version}.tar.gz
 Source1:       GXedit.desktop
@@ -37,7 +37,7 @@ Editor de textos multifunciones que usa GTK+.
 %description -l pl
 Oto szybki, ³atwy w obs³udze edytor, który jest nastawiony na pracê w sieci,
 a przy tym bardzo bezpieczny. GXedit jest graficznym edytorem tekstu, 
-który dostarcza takie funkcje jak pasek narzêdziowy, sprawdzanie pisowni, 
+który dostarcza takich funkcji jak pasek narzêdzi, sprawdzanie pisowni, 
 mo¿liwo¶æ wysy³ania tekstu poczt± elektroniczn±, makra i wiele innych.
 GXedit zosta³ zaprojektowany tak, aby obecno¶æ tych i wielu innych funkcji 
 nie wp³ywa³a zbytnio na objêto¶æ samego programu.
@@ -60,7 +60,7 @@ make OPTFLAGS="$RPM_OPT_FLAGS -Wall" gxe
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},/usr/X11R6/share/applnk/Editors}
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_datadir}/applnk/Editors}
 
 make install \
        SHARE=$RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/ \
This page took 0.070326 seconds and 4 git commands to generate.