- new
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 28 Mar 2014 20:53:15 +0000 (21:53 +0100)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 28 Mar 2014 20:53:15 +0000 (21:53 +0100)
Blackmagic_DeckLink_SDK.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/Blackmagic_DeckLink_SDK.spec b/Blackmagic_DeckLink_SDK.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..65f8cc0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,49 @@
+# TODO: build examples? (BR: qt4, OpenGL)
+Summary:       Blackmagic Design DeckLink SDK
+Summary(pl.UTF-8):     Pakiet programistyczny (SDK) Blackmagic Design DeckLink
+Name:          Blackmagic_DeckLink_SDK
+Version:       10.0
+Release:       1
+License:       MIT
+Group:         Development/Libraries
+Source0:       http://software.blackmagicdesign.com/SDK/%{name}_%{version}.zip
+# Source0-md5: f0b066dcbfde813f7150309611d2210d
+URL:           http://www.blackmagicdesign.com/support/sdks
+#BuildRequires:        libstdc++-devel
+#BuildRequires:        qt4-qmake
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+The DeckLink SDK provides a stable, cross-platform interface to
+Blackmagic Design capture and playback products.
+
+The SDK provides both low-level control of hardware and high-level
+interfaces to allow developers to easily perform common tasks.
+
+%description -l pl.UTF-8
+DeckLink SDK dostarcza stabilny, wieloplatformowy interfejs do
+urządzeń Blackmagic Design służących do przechwytywania i odtwarzania
+obrazu.
+
+SDK udostępnia zarówno niskopoziomowe interfejsy do sterowania
+sprzętem, jak i wysokopoziomowe, pozwalające programistom łatwo
+wykonywać popularne zadania.
+
+%prep
+%setup -q -n "Blackmagic DeckLink SDK %{version}"
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/decklink
+
+cp -p Linux/include/*.{h,cpp} $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/decklink
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc Blackmagic\ Decklink\ SDK.pdf ReadMe.rtf
+%{_includedir}/decklink/DeckLinkAPI*.h
+%{_includedir}/decklink/LinuxCOM.h
+%{_includedir}/decklink/DeckLinkAPIDispatch*.cpp
This page took 0.125194 seconds and 4 git commands to generate.